Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2016

Nomen und Pronomen - Ουσιαστικά και αντωνυμίες

Κλίση ουσιαστικών με οριστικό άρθρο

Singular
Ενικός
Plural
Πληθυντικός

maskulin
αρσενικό
feminin
θηλυκό
neutrum
ουδέτερο
Nominativ
Ονομαστική
der Mann
die Frau
das Kind
die Männer
die Frauen
die Kinder
Akkusativ
Αιτιατική
den Mann
die Frau
das Kind
die Männer
die Frauen
die Kinder
Dativ
Δοτική
dem Mann
der Frau
dem Kind
den Männern 
den Frauen
den Kindern
Genitiv
Γενική
des Mannes
der Frau
des Kindes
der Männer
der Frauen
der Kinder


Κλίση ουσιαστικών με αόριστο άρθρο

Singular
Ενικός
Plural
Πληθυντικός

maskulin
αρσενικό
feminin
θηλυκό
neutrum
ουδέτερο
Nominativ
Ονομαστική
ein Mann
eine Frau
ein Kind
Männer
Frauen
Kinder
Akkusativ
Αιτιατική
einen Mann
eine Frau
ein Kind
Männer
Frauen
Kinder
Dativ
Δοτική
einem Mann
einer Frau
einem Kind
Männern
Frauen
Kindern
Genitiv
Γενική
eines Mannes
einer Frau
eines Kindes
Männer
Frauen
Kinder

Κλίση ουσιαστικών με αρνητικό  άρθρο kein

Singular
Ενικός
Plural
Πληθυντικός

maskulin
αρσενικό
feminin
θηλυκό
neutrum
ουδέτερο
Nominativ
Ονομαστική
kein Mann
keine Frau
kein Kind
 keine Männer
keine Frauen
keine Kinder
Akkusativ
Αιτιατική
keinen Mann
keine Frau
kein Kind
keine Männer
keine Frauen
keine Kinder
Dativ
Δοτική
keinem Mann
keiner Frau
keinem Kind
keinen Männern
keinen Frauen
keinen Kindern
Genitiv
Γενική
keines Mannes
keiner Frau
keines Kindes
keiner Männer
keiner Frauen
keiner KinderΚλίση ουσιαστικών με κτητική αντωνυμία mein

Singular
Ενικός
Plural
Πληθυντικός

maskulin
αρσενικό
feminin
θηλυκό
neutrum
ουδέτερο
Nominativ
Ονομαστική
mein Mann
meine Frau
mein Kind
 meine Männer
meine Frauen
meine Kinder
Akkusativ
Αιτιατική
meinen Mann
meine Frau
mein Kind
meine Männer
meine Frauen
meine Kinder
Dativ
Δοτική
meinem Mann
meiner Frau
meinem Kind
meinen Männern
meinen Frauen
meinen Kindern
Genitiv
Γενική
meines Mannes
meiner Frau
meines Kindes
meiner Männer
meiner Frauen
meiner Kinder