Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2015

Die Scorpions, Pink, Justin TimberlakeDie Scorpions sind eine deutsche Band.
Sie kommen aus Hannover. Sie machen Rock-Musik.
Ihr Lied “Wind of Change“ ist eine
Hymne. Der Sänger heißt Klaus Meine. Francis Buchholz, Mathias Jabs und
Rudolf Schenker spielen Gitarre, Hermann Rarebele spielt Schlagzeug.
Ihr Hobby? Fußball!

1. Sind die Scorpions eine deutsche Band?
2. Woher kommen sie?
3. Was für Musik machen sie?
4. Was ist ihr Lied “Wind of Change“?
5. Wie heißt der Sänger?
6. Wer spielt Gitarre?
7. Wer spielt Schlagzeug?
8. Was ist ihr Hobby?

sie = αυτοί (die Scorpions) ---> ihr= δικό τους
ihr oder ihre?
....ihre.... Musik
...ihr..... Lied
...ihre..... Gitarre
...ihr..... Schlagzeug
..ihr...... Hobby


Pink ist Sängerin. Sie ist jung,
hat viel Energie und singt super Lieder.
Die Jugendlichen
finden Pink toll. Sie
ist sehr beliebt. Ihr
Hobby ist Tanzen.
1. Was (τι) ist Pink?
2. Ist Pink alt (μεγάλη)?
3. Wie (πώς) ist Pink?
4. Wie finden  (πώς βρίσκουν) die Jugendlichen ( οι έφηβοι) Pink (την Πινκ)?
5. Was ist ihr Hobby?
6. Ist sie beliebt (αγαπητή)?


sie= αυτή (Pink)--->  ihr (=δικό της)

ihr oder ihre? (Βάζουμε ihre όταν η επόμενη λέξη είναι θηλυκή ή πληθυντικός)

......... Hobby
......... Energie
......... Lieder
 .........Lied
.......... Hobbys

..ihr....... Hobby
...ihre...... Energie
..ihre....... Lieder
 ..ihr.......Lied
....ihre...... Hobbys

Das ist Justin Randall Timberlake. Er kommt aus Memphis. Seine Hobbys sind
Basketball und Tanzen. Er ist Sänger und er ist auch Schauspieler. Mädchen finden Filme mit Justin Timberlake toll.

1. Was ist Justin Randall Timberlake?
2. Woher kommt er?
3. Was sind seine Hobbys?
4. Wie finden Mädchen Filme mit Justin Timberlake?

 er =αυτός (Justin Timberlake) ----> sein=δικός του

sein oder seine (Βαζουμε sein όταν μιλάμε για αρσενικο και η επόμενη λέξη ειναι αρσενική και seine  όταν η επόμενη λέξη είναι θηλυκή ή πληθυντικός)
..ihre...... Filme
....ihre....  Hobbys
...ihr.....  Mädchen (Singular!)
....ihr....  Basketball
Personalpronomen =
Προσωπικές αντωνυμίες

Nominativ = Ονομαστική
Possessivpronomen = κτητικές αντωνυμίες
Beispiel=παράδειγμα
1. Pers. Sing.   ich
mein  (δικό μου)
Mein Freund heißt Alexis.
2. Pers. Sing.    du
dein  (δικό σου)
Wie heißt dein Cousin?
3. Pers. Sing.     er
sein  (δικό του)
Ist das sein Fußball?
3. Pers. Sing.     sie
ihr  (δικό της)
Ist ihr Onkel in Berlin?
3. Pers. Sing.      es
sein  (δικό του)
Hat sein Kind  eine Gitarre?
1. Pers. Plural   wir
unser  (δικό μας)
Unser Haus ist sehr alt.
2. Pers. Plural    ihr
euer  (δικό σας) !
Wo ist euer Vater?
3. Pers. Plural     sie
ihr  (δικό τους)
Arbeitet ihr Bruder in Thessaloniki?
3. Pers. Plural     Sie
Ihr  (Δικό σας)
Wo arbeitet Ihr Onkel?

! eure


Zum Geburtstag viel Glück