Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2015

Deutsch ein Hit 1- Lektion 3- Wortschatz

Για να κάνεται εξάσκηση στο Λεξιλόγιου του τρίτου κεφαλαίου πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:
http://quizlet.com/72534492/deh-1-lektion-3-wortschatz-flash-cards/

Για επανάληψη με κάρτες πατήστε παρακάτω:
http://quizlet.com/72534492/flashcards

Για να ελέγξετε αν μάθατε τις λέξεις:
http://quizlet.com/72534492/flashcards

Για να κάνετε τεστ με τις λέξεις:
http://quizlet.com/72534492/test

Για εξάσκηση στην ορθογραφία:
http://quizlet.com/72534492/speller

Για να παίξετε με τις λέξεις:
http://quizlet.com/72534492/scatter

https://quizlet.com/72534492/spacerace