Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2015

Deutsch ein Hit 1 - Lektion 2

Die Familie         Η οικογένεια
Seite 24                Σελίδα 24
die Familie, -n    η οικογένεια
die Mutter, -΄΄   η μητέρα
die Oma,-s          η γιαγιά
die Großmutter,-΄΄          η γιαγιά
die Schwester,-n              η αδελφή
die Cousine,-n   η ξαδέλφη
die Tante,-n        η θεία
die Eltern             οι γονείς
die Zwillinge       τα δίδυμα
das Baby,-s         το μωρό
der Vater,-΄΄       ο πατέρας
der Opa,-s           ο παππούς
der Großvater,-΄΄             ο παππούς
der Bruder,-΄΄    ο αδελφός
der Cousin,-s      ο ξάδελφος
der Onkel,-n       ο θείος
die Geschwister                τα αδέλφια
die Großeltern οι παππούδες  (γιαγιά και παππούς)
das Nomen         το ουσιαστικό
Seite 25                Σελίδα 25
mein(e)                δικός ( δική) μου
Guten Abend!   Καλησπέρα!
bei BMW             στην BMW
die Sekretärin, die Sekretärinnen              η γραμματέας
der Ingenieur, die Ingenieure     ο μηχανικός
die Ärztin,-nen η γιατρός   der Arzt ο γιατρός
die Verkäuferin,-nen      η πωλήτρια
der Informatiker,-            ο πληροφορικός
der Lehrer,-        ο δάσκαλος
Wie geht es dir?                Τι κάνεις;
der Herr,- en      ο κύριος
die Frau, -en       η κυρία, γυναίκα, σύζυγος
das Ehepaar  το ζευγάρι
Seite 26                Σελίδα 26
das Foto,-s          η φωτογραφία
in der Mitte        στη μέση, στο κέντρο
auf dem Foto     στη φωτογραφία
das sind                αυτοί/αυτές/αυτά είναι
rechts    δεξιά
links       αριστερά
wer?      ποιος/-α/-ο,  ποιοι/-ες/-α
Wer ist das?       Ποιος είναι αυτός;
auf Paros             στην Πάρο
Seite 27                Σελίδα 27
er            αυτός
sie          αυτή
es            αυτό
sie (Pl.)                 αυτοί/-ές/-ά
Seite 29                Σελίδα 29
schreiben            γράφω
die Schülerkartei,-en      η καρτέλα μαθητή
dein(e) (δικός/δική) σου
das Alter              η ηλικία
Angaben zur Person        προσωπικά στοιχεία
die Gastfamilie,-n            η οικογένεια που φιλοξενεί
die Gastschülerin.-nen   η μαθήτρια που φιλοξενείται
die E-Mail Adresse           η διεύθυνση E-Mail
die Klasse,-n       η τάξη
hier        εδώ
man       κάποιος / κανείς
oder       ή
Seite 30                Σελίδα 30
das Alphabet      η αλφάβητα
der Rhythmus    ο ρυθμός
mit         με
Seite 31                Σελίδα 31
die Zahlen           οι αριθμοί
zehn      δέκα
zwanzig                είκοσι
dreißig τριάντα
vierzig   σαράντα
fünfzig πενήντα
sechzig εξήντα
siebzig εβδομήντα
achtzig ογδόντα
neunzig                ενενήντα
hundert                εκατό
die Handy-Nummer        ο αριθμός κινητού τηλεφώνου
Seite 33                Σελίδα 33
der Neffe,-n       ο ανιψιός
die Nichte,-n      η ανιψιά
der Mann,-΄΄er ο άντρας/ σύζυγος
die Frau,-en        η κυρία/ γυναίκα/σύζυγος
das Kind,-er        το παιδί
der Sohn,-΄΄e     ο γιός
die Tochter,-΄΄   η κόρη


Κυριακή, 1 Νοεμβρίου 2015

Die Familie (2)

Εξασκηση στο λεξιλόγιο:
Die Familie - Wortschatz

Εξασκηση στην προφορά:
Die Familie - Fotodentro
Die Familie

Ένωσε τα ζευγάρια:
Meine Familie

Βάλε τις προτάσεις στη σειρά, ώστε να σχηματίσουν μια σωστή πρόταση:
Familie - Leseverstehen

Σωστό ή λάθος:
Familie - Wer ist wer?

Πού είναι ποιος:
Familie

Ποιος είναι ποιος;
Ein Familienfest

Παιχνίδι για εξάσκηση λεξιλογίου
Die Familie - Spiel

Εξάσκηση στις κτητικές αντωνυμίες:
Familie - Possessivartikel

Μετά το τέλος του κεφαλαίου 2:
Meine Familie -Hörverstehen