Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2016

Mein Stundenplan

Hörverstehen
Πατήστε το παρακάτω λινκ για να ακούσετε το διάλογο
Mein Stundenplan
(Επιλέγουμε από το μενού πάνω δεξιά το Ηörverstehen)
Dialog A
C.: Maria-Christine. ich mache den Unterricht in Deutsch, Sport, Musik, Englisch und Kunst mit.
Wann habt ihr Deutsch?
M.-C.: Deutsch haben wir am Montag, am Dienstag und am Donnerstag. Am Montag um 10.50
Uhr am Dienstag auch um 10.50 Uhr und am Donnerstag um 11.55 Uhr.
C.: Habt ihr Sport auch dreimal in der Woche?
M.-C.: Nein. Sport haben wir nur am Montag von 8.00 Uhr bis 9.35 Uhr.
C.: Und Musik? Wann habt ihr Musik?
M.-C.: Am Dienstag haben wir Musik um 8.50 Uhr.
C.: Und wann habt ihr Englisch?
M.-C.: Am Montag um 10.00 Uhr, am Mittwoch und am Freitag um 10.50 Uhr.
C.: Wie ist es mit Kunst? Wie viele Stunden habt ihr?
M.-C.: Kunst haben wir einmal in der Woche, am Freitag von 8.00 Uhr bis 9.35 Uhr.
C.: Haben wir von 13.45 Uhr bis 15.15 Uhr keinen Unterricht?
M.-C.: Nein, in der 7. und 8. Stunde gibt es nur Arbeitsgemeinschaften.
C.: Ach, so!