Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2016

Die Familie Wortschatz zum Thema: Familie und Verwandten 

 

Wortschatz zum Thema: λεξιλόγιο για το θέμα

die Familie, -n: η οικογένεια
die Ehe,-: ο γάμος
der Ehemann, die Ehemänner: ο σύζυγος
die Ehefrau, die Ehefraue: η σύζυγος
die Elter: οι γονείς
die Mutter, die Mütter: η μητέρα
der Vater, die Väter: ο πατέρας
das Kind, -er: το παιδί
der Sohn, die Söhn: ο γιος
die Tochter, die Töchter: η κόρη
die Geschwister: τα αδερφια
der Bruder, die Brüder: ο αδερφός
die Schwester, -n: η αδερφή
die Großeltern: οι παπούδες
die Großmutter: η γιαγιά
der Großvater: ο παππούς
die Enkelkinder: τα εγγόνια
der Enkel, -: το εγγόνι
die Enkelin, -nen: η εγγονή
die Schwiegereltern: τα πεθερικά
der Schwiegervater, die Schwiegerväter: ο πεθερός
die Schwiegermutter, die Schwiegermütter: η πεθερά
der Schwiegersohn, die Schwiegersöhne: ο γαμπρός
die Schwiegertochter, die Schwiegertöchter: η νύφη
der Schwager, die Schwäger: ο κουνιάδος
die Schwägerin, -nen: η κουνιάδα
die Tante,-n: η θεία
der Onkel, -ο θείος
der Neffe, -n: ο ανηψιός
die Nichte, -n: η ανηψιά
der Cousin, -s: ο ξάδερφος
die Cousine, -n: η ξαδερφος
der Verwandte, -n: ο συγγενής
die Verwandte,-n: η συγγενής
der Name,-n: το όνομα
der Wohnort: ο τόπος κατοικίας
der Beruf, -e: το επάγγελμα
das Alter: η ηλικία
das Hobby, -s: το χόμπυ
das Jahr,-e: το ετος
die Schule, -n: το σχολείο
die Grundschule, -n: το δημοτικό
der Lehrer, -:ο δάσκαλος
die Lehrerin, -nen: η δασκάλα
der Ingenieur, -e: ο μηχανικός
die Ingenieurin, -nen: η μηχανικός
der Arzt, die Ärzte: ο γιατρος
die Ärztin, -nen: η γιατρος
 
 
Ρήματα:
sein: είμαι
wohnen: μένω
heißen: ονομάζομαι
kommen: ερχομαι
arbeiten: εργάζομαι
leben: ζω
haben: έχω
spielen: παίζω
sehen: βλέπω
bestehen: αποτελούμαι
heiraten: παντρεύομαι
reisen: ταξιδεύω
besuchen: επισκέπτομαι
studieren: σπουδάζω
basteln: κάνω χειροτεχνίες
fotografieren : φωτογραφίζω
 
 
bestehen aus: αποτελούμαι από
wohnen in: μένω σε
kommen aus: κατάγομαι από
ein Hobby haben: έχω άνα χόμπυ
Geschwister haben: εχω αδερφια
keine Geschwister haben: δεν έχω αδέρφια
älter / jünger sein: είμαι μεγαλύτερος/νεότερος
am jüngsten / am ältesten sein: να είσαι ο πιο νέος/ο πιο μεγάλος
größer / kleiner sein: να είσαι μεγαλύτερος/ μικρότερος
am größten / am kleinsten sein: να είσαι ο πιο μεγάλος/ο πιο μικρός
dicker / schlanker sein : να είσαι χοντρός/ αδύνατος
am dicksten / am schlanksten sein: να είσαι ο πιο χοντρός/ο πιο αδύνατος
zusammen wohne: μένω μαζί
bei den Eltern wohnen: μένω μαζί
verheiratet sein mit jemandem: να είσαι παντρεμένος με κάποιον
verwandt sein mit jemandem: να είσαι συγγενής με κάποιον
sich interessieren für: ενδιαφέρομαι για
die Schule besuchen: επισκέπτομαι το σχολείο
von Beruf ...... sein: ειμαι ........ (λέω το επάγγελμά μου)
Schach spielen: παίζω σκάκι
Rad fahren: κάνω ποδήλατο
Fußball spielen: παίζω μπάλα
Sport treiben : κάνω γυμναστική
 
 
Wie heißen Sie / heißt du / Ihr / dein Vater?
Ich heiße ......
Mein Name ist .....
Mein Vater heißt ......
Sein Name ist ...
 

Was sind Sie / bist du / Ihre / deine Mutter?
Ich bin Student.
Meine Mutter ist Lehrerin von Beruf.
Mein Vater ist Ingenieur.
Er ist berufstätig.
Er arbeitet bei der Firma .....
Er ist nicht berufstätig.
Er ist arbeitslos.
Wie alt sind Sie / bist du / ist Ihre / deine
Mutter?
Ich bin 23 Jahre alt.
Meine Mutter ist 54 Jahre alt.
Wie ist Ihre Adresse / deine Adresse?
Wo wohnen Sie / wohnst du?
Ich wohne in Wroc
ł
aw in der X – Straße 34.
Meine Adresse ist Wroc
ł
aw, X – Straße 34.
Woher kommen Sie / kommst du?
Ich komme aus .....
Was ist Ihr Hobby / dein Hobby?
Mein Hobby ist .....
Wofür interessieren Sie sich / interessierst du
dich / interessiert sich dein Bruder?
Ich interessiere mich für .....
Ich mag Schach spielen / Rad fahren .....
Mein Bruder interessiert sich für .....
Sein Hobby ist .....
Er mag basteln / schwimmen .....
Mein Eltern sind seit 24 Jahren verheiratet.
Haben Sie / hast du Geschwister?
Ich habe 2 Geschwister.
Ich habe eine Schwester und einen Bruder.
Ich habe keine Geschwister.
Ich bin genauso alt wie meine Schwester.
Mein Bruder ist doppelt / halb so alt wie ich.
Meine Schwester ist jünger als ich.
Ich bin älter als meine Schwester.
Unser Vater ist am ältesten.
Ich bin am jüngsten.
Ich bin größer als meine Schwester.
Meine Schwester ist kleiner als ich.
Mein Vater ist am größten.
Meine Mutter ist am kleinsten.
Ich bin dicker / schlanker als mein Bruder. 
 
Meine Vater ist am dicksten / schlanksten.
Mein Vater verdient mehr als meine Mutter.
Mein Mutter verdient weniger als mein Vater.
Wir wohnen zusammen.
Ich wohne bei meinen Eltern. 
 
Meine Vater ist am dicksten / schlanksten.
Mein Vater verdient mehr als meine Mutter.
Mein Mutter verdient weniger als mein Vater.
Wir wohnen zusammen.
Ich wohne bei meinen Eltern.

     Επίθετα

ledig: ελεύθερος
verheiratet: παντρεμένος
verwitwet: χήρος
geschieden: χωρισμένος
arbeitslos: άνεργος
groß / größer / am größten: μεγάλος
klein / kleiner / am kleinsten:μικρός
dick / dicker / am dicksten: χοντρός
schlank / schlanker / am schlanksten: λεπτός
verlobt: αρραβωνιασμένος
berufstätig: εργαζόμενος
erwachsen : ενήλικας
 
 
viel / mehr / am meisten
wenig / weniger / am wenigsten 
 

 Κτητικές αντωνυμίες:

mein
dein
sein
ihr
sein
unser
euer / eure
ihr
Ihr
 
 aus:
http://www.land-der-woerter.de/lernen/ln_files/familie.pdf