Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2016

Fragen- Antworten
Να συμπληρώσεις τα κενά με τις λεξεις που λειπουν:
am, um, zweimal, von...bis, zwei

1. Wann hat Andreas Kunst?  Er hat ......... Montag Kunst.
2. Wann beginnt die Schule?  ...... 8:15
3. Wie oft hast du Deutsch? ........ in der Woche.
4. Wie lange dauert der Film?  .......... Stunden.
5. Wie lange dauert der Musikunterricht? ......... 9:05 ......... 9:50