Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2015

ADUSO


A = aber
D = denn
U = und
S = wonders
O = oder


Ασκήσεις:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου