Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2016

Negation: kein- keine- kein / keine

Η άρνηση kein- keine- kein / keine χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να αρνηθούμε το αόριστο αρθρο ein- eine- ein / -
π.χ

Ich brauche  einen Bleistift
                     eine Schere
                     ein Buch
                     Hefte


Ich brauche  keinen Bleistift
                     keine Schere
                     kein Buch
                     keine Hefte