Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2016

Bist du der Bruder von Maria-Christine?
Άκουσε τον διάλογο και συμπλήρωσε το κείμενο:


C.: Hallo, ich (1) …… Carmen. Bist (2) …….  Andreas?
A.: Ja, ich bin (3) …….  Bruder von Maria-Christine.
      Kommst du (4)……. Madrid, Carmen?
C.: Ja, aber ich wohne (5)………. Barcelona.

Λεξιλόγιο :

der Bruder (von)…
ο αδελφός (του/της)
Ich komme aus…
κατάγομαι  από…
der Freund (von)…
ο φίλος (του/της)…
die Freundin (von)…
η  φίλη (του/της)…
aber
αλλά
das Verb
το ρήμα
Ich wohne in… 
Εγώ μένω στο/στη…
Salzburg
Ζάλτσμπουργκ
Wien
Βιέννη
Athen
Αθήνα
Saloniki
Θεσσαλονίκη