Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2016

Deutsch ein Hit 1, Lektion 5, Übung 5 - HV

M.-C.: Carmen, morgen gehen wir in die Schule. Hast du eine Schultasche?
C: Nein, ich habe keine Schultasche. Ich habe nur ein Heft und einen Kuli. Brauche ich noch etwas?
M.-C.: Hast du einen Füller?
C: Nein, ich habe keinen Füller.
M.-C.: Aber du brauchst einen Füller.
C.: Ich habe auch keinen Bleistift, keinen Spitzer, keinen Radiergummi und kein Lineal.
M.-C.: Das geht nicht. Also brauchst du einen Bleistift, einen Spitzer, einen Radiergummi und ein
Lineal.
C: Gut. Dann brauche ich aber auch eine Federtasche.
M.-C.: Komm, da sind Federtaschen. Und da links gibt es die anderen Schulsachen. Morgen haben wir Kunst. Hast du einen Malkasten?
 C.: Nein, ich habe keinen Malkasten und keine Buntstifte, aber ich habe Filzstifte.
M.-C.: Ok. Du nimmst meinen Malkasten. Du kaufst nur einen Pinsel.
C.: Dann haben wir alles.
M.-C.: Ach, hast du eigentlich Turnschuhe für Sport?
C.: Ja, natürlich.

Συμπλήρωσε τι έχει η Carmen:
Was hat Carmen?
……………………………………………………………………………………………….……………………………...................................................................
Was hat sie nicht?
…………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................


Ich habe k…… Schultasche (die Schultasche).  Ich brauche e……….. Schultasche.
Ich habe e…….. Heft. Ich brauche k……… Heft (das Heft).
Ich habe  ………. Turnschuhe. Ich brauche k………….. Turnschuhe (der Turnschuh, die Turnschuhe).
Ich kaufe e……… Federtasche. Ich habe k……….. Federtasche(die Federtasche).
Ich habe k……………  Malkasten (der Malkasten). Ich nehme Maria-Christines Malkasten.
Ich habe k………… Radiergummi. Ich kaufe e……… Radiergummi (der Radiergummi).
Ich habe k…………. Lineal. Ich brauche e…………..     Lineal (das Lineal).


Ich brauche e…………… Füller. Ich habe k………………… Füller(der Füller). 

Schulsachen

Schulsachen

Πάτησε τον παρακάτω σύνδεσμο:


Τακτικοί αριθμοί και ημερομηνία - Ordinalzahlen und Datum

ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Du versuchst es jetzt schon zum zehnten Mal. Dies ist endgültig dein letzter Versuch. Dann bin ich dran.
der erste Versuch – ein erster Versuch
das dritte Haus - eine zweite Frau
die fünfte Aufgabe – eine fünfte AufgabeΣχηματισμός των τακτικών αριθμητικών
Από τo 1. -19. προστίθεται στον αριθμό η κατάληξη –teΕξαίρεση: der, die, das erste, der, die, das dritte.
Από το 20., -…. προστίθεται στον αριθμό η κατάληξη –ste.


Zahl(=αριθμός) + -te1. -19.Zahl +steab (=από) 20.
der, die, daserste1.zwanzigste …20.
zweite …2.einundzwanzigste ...21.
dritte …3.zweiunzwanzigste …22.
vierte ….4.
fünfte ….5.hundertste …100.
sechste …6.hunderterste …101.
hundertzweite …102.
zehnte …10.hundertdreißigste …130.
11.
neunzehnte …19.tausendste …1000.
Ακούστε τα!
Τα τακτικά αριθμητικά είναι επιθετικοί προσδιορισμοί και παίρνουν τις καταλήξεις επιθέτου, ανάλογα με την κλίση του επιθέτου Για να διακρίνουμε ένα τακτικό αριθμητικό από ένα απόλυτο αριθμητικό, βάζουμε μετά το ψηφίο μια τελεία : 1. 2. 3.
Λέμε:
der, die, das letzte… (όπου τελίτσες κάποιο ουσιαστικό) ( letzte=τελευταίο, vorletzte=προτελευταίο)
der, die, das vorletzte …
Γράφουμε:
der erste Schüler, der zweite Schüler, dritte…, … zwölfte Schüler,
der 13. Schüler, der 14. …, der 20. Schüler

Από το 1. -12. το τακτικό αριθμητικό γράφεται με γράμματα. Από το 13. και μετά γράφεται ως ψηφίο, ως αριθμός. Η ημερομηνία γράφεται με ψηφία
3.11.2012 (der dritte Elfte zweitausendzwölf) (μόνο η ημέρα και ο μήνας λέγονται με τακτικό αριθμητικό, το έτος με απόλυτο)
Η πρόθεση που χρησιμοποιούμαι με τις ημερομηνίες είναι συνήθως το am:
Am 23.12. 2012 (am dreiundzwanzigsten Zwölften zweitausendzwölf)

Άλλα παραδείγματα:
Heute ist der 7. 11. 2012. - Heute ist der siebte Elfte zweitausendzwölf.
heute= σήμερα
Wann hast du Geburtstag? Ich habe am 7.12. Geburtstag. (Ich habe am siebten Zwölften Geburtstag)
Με το am οι καταλήξεις είναι:
am -ten έως το 19 και am -sten από το 20 και μετά


Ein Lied zum Lernen der Wochentage und der Ordinalzahlen (1. – 7.).

Ένα τραγούδι για να μάθεις τις ημέρες της εβδομάδας και τα τακτικά αριθμητικά (1 – 7).
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Q_8hwdOExDc#!
Das Lied der sieben Wochentage

Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag,Freitag , Samstag, Sonntag.

Das sind die sieben Wochentage, hörst du, was ich sage?

Das sind die sieben Wochentage, hast du sonst noch 'ne Frage.

Montag ist der (1.) erste, Dienstag ist der (2.) zweite, Mittwoch ist der (3.) dritte,und Donnerstag der (4.) vierte Wochentag. Freitag ist der (5.) fünfte, Samstag ist der (6.) sechste, Sonntag ist der (7.) siebte und dann geht's von vorne los.


Text und Musik: Detlef Cordes


Απόλυτοι αριθμοί

Die Zahlen von 0 bis 1.000.000.000.000

Οι αριθμοί από το 0 μέχρι το 1.000.000.000.000


0 = null

1 = eins

2 = zwei

3 = drei

4 = vier

5 = fünf

6 = sechs

7 = sieben

8 = acht

9 = neun

10 = zehn

11 = elf

12 = zwölf

13 = dreizehn

14 = vierzehn

15 = fünfzehn

16 = sechzehn

17 = siebzehn

18 = achtzehn

19 = neunzehn

20 = zwanzig

21 = einundzwanzig

22 = zweiundzwanzig

23 = dreiundzwanzig

24 = vierundzwanzig

25 = fünfundzwanzig

26 = sechsundzwanzig

27 = siebenundzwanzig

28 = achtundzwanzig

29 = neunundzwanzig

30 = dreiβig

31 = einunddreiβig

32 = zweiunddreiβig

40 = vierzig

50 = fünfzig

60 = sechzig

70 = siebzig

80 = achtzig

90 = neunzig

100 = ( ein )hundert

101 = ( ein )hunderteins

102 = ( ein )hundertzwei

200 = zweihundert

300 = dreihundert

400 = vierhundert

500 = fünfhundert

600 = sechshundert

700 = siebenhundert

752 = siebenhundertzweiundfünfzig

1.000 = ( ein )tausend

1.001 = ( ein )tausendeins

1.002 = ( ein )tausendzwei

2.000 = zweitausend

258.327 = zweihundertachtundfünfzigtausenddreihundertsiebenundzwanzig

1.000.000 = eine Million

2.000.000 = zwei Millionen

2.999.999 = zwei Millionen neunhundertneunundneunzigtausendneunhundertneunundneunzig

1.000.000.000 = eine Milliarde

1.000.000.000.000 = eine Billion

Negation: kein- keine- kein / keine

Η άρνηση kein- keine- kein / keine χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να αρνηθούμε το αόριστο αρθρο ein- eine- ein / -
π.χ

Ich brauche  einen Bleistift
                     eine Schere
                     ein Buch
                     Hefte


Ich brauche  keinen Bleistift
                     keine Schere
                     kein Buch
                     keine Hefte

Negation: nicht-keine

Fragen- Antworten
Να συμπληρώσεις τα κενά με τις λεξεις που λειπουν:
am, um, zweimal, von...bis, zwei

1. Wann hat Andreas Kunst?  Er hat ......... Montag Kunst.
2. Wann beginnt die Schule?  ...... 8:15
3. Wie oft hast du Deutsch? ........ in der Woche.
4. Wie lange dauert der Film?  .......... Stunden.
5. Wie lange dauert der Musikunterricht? ......... 9:05 ......... 9:50

Stundenplan-Übung 11 Arbetsbuch_ Lektion 5
Wann hast du Sport,Carmen?
                  - Ich habe am Montag in der ersten und zweiten Stunde Sport.
Wann hast du Religion?

Mein Stundenplan

Hörverstehen
Πατήστε το παρακάτω λινκ για να ακούσετε το διάλογο
Mein Stundenplan
(Επιλέγουμε από το μενού πάνω δεξιά το Ηörverstehen)
Dialog A
C.: Maria-Christine. ich mache den Unterricht in Deutsch, Sport, Musik, Englisch und Kunst mit.
Wann habt ihr Deutsch?
M.-C.: Deutsch haben wir am Montag, am Dienstag und am Donnerstag. Am Montag um 10.50
Uhr am Dienstag auch um 10.50 Uhr und am Donnerstag um 11.55 Uhr.
C.: Habt ihr Sport auch dreimal in der Woche?
M.-C.: Nein. Sport haben wir nur am Montag von 8.00 Uhr bis 9.35 Uhr.
C.: Und Musik? Wann habt ihr Musik?
M.-C.: Am Dienstag haben wir Musik um 8.50 Uhr.
C.: Und wann habt ihr Englisch?
M.-C.: Am Montag um 10.00 Uhr, am Mittwoch und am Freitag um 10.50 Uhr.
C.: Wie ist es mit Kunst? Wie viele Stunden habt ihr?
M.-C.: Kunst haben wir einmal in der Woche, am Freitag von 8.00 Uhr bis 9.35 Uhr.
C.: Haben wir von 13.45 Uhr bis 15.15 Uhr keinen Unterricht?
M.-C.: Nein, in der 7. und 8. Stunde gibt es nur Arbeitsgemeinschaften.
C.: Ach, so!

Lektion 5- Schule- Schulsachen

Nomen und Pronomen - Ουσιαστικά και αντωνυμίες

Κλίση ουσιαστικών με οριστικό άρθρο

Singular
Ενικός
Plural
Πληθυντικός

maskulin
αρσενικό
feminin
θηλυκό
neutrum
ουδέτερο
Nominativ
Ονομαστική
der Mann
die Frau
das Kind
die Männer
die Frauen
die Kinder
Akkusativ
Αιτιατική
den Mann
die Frau
das Kind
die Männer
die Frauen
die Kinder
Dativ
Δοτική
dem Mann
der Frau
dem Kind
den Männern 
den Frauen
den Kindern
Genitiv
Γενική
des Mannes
der Frau
des Kindes
der Männer
der Frauen
der Kinder


Κλίση ουσιαστικών με αόριστο άρθρο

Singular
Ενικός
Plural
Πληθυντικός

maskulin
αρσενικό
feminin
θηλυκό
neutrum
ουδέτερο
Nominativ
Ονομαστική
ein Mann
eine Frau
ein Kind
Männer
Frauen
Kinder
Akkusativ
Αιτιατική
einen Mann
eine Frau
ein Kind
Männer
Frauen
Kinder
Dativ
Δοτική
einem Mann
einer Frau
einem Kind
Männern
Frauen
Kindern
Genitiv
Γενική
eines Mannes
einer Frau
eines Kindes
Männer
Frauen
Kinder

Κλίση ουσιαστικών με αρνητικό  άρθρο kein

Singular
Ενικός
Plural
Πληθυντικός

maskulin
αρσενικό
feminin
θηλυκό
neutrum
ουδέτερο
Nominativ
Ονομαστική
kein Mann
keine Frau
kein Kind
 keine Männer
keine Frauen
keine Kinder
Akkusativ
Αιτιατική
keinen Mann
keine Frau
kein Kind
keine Männer
keine Frauen
keine Kinder
Dativ
Δοτική
keinem Mann
keiner Frau
keinem Kind
keinen Männern
keinen Frauen
keinen Kindern
Genitiv
Γενική
keines Mannes
keiner Frau
keines Kindes
keiner Männer
keiner Frauen
keiner KinderΚλίση ουσιαστικών με κτητική αντωνυμία mein

Singular
Ενικός
Plural
Πληθυντικός

maskulin
αρσενικό
feminin
θηλυκό
neutrum
ουδέτερο
Nominativ
Ονομαστική
mein Mann
meine Frau
mein Kind
 meine Männer
meine Frauen
meine Kinder
Akkusativ
Αιτιατική
meinen Mann
meine Frau
mein Kind
meine Männer
meine Frauen
meine Kinder
Dativ
Δοτική
meinem Mann
meiner Frau
meinem Kind
meinen Männern
meinen Frauen
meinen Kindern
Genitiv
Γενική
meines Mannes
meiner Frau
meines Kindes
meiner Männer
meiner Frauen
meiner Kinder