Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2015

Emser Straße 15: Maria-Christne, Carmen und Ali

 M.-C.: Hallo!
Ali: Guten Tag, Maria-Christine! Wie geht’s?
M.-C.: Danke, gut. Und dir?
Ali: Alles o.k.
M.-C.: Das ist meine Freundin. Sie wohnt jetzt bei uns.
Ali: Aha, wie heißt du denn?
C.: Carmen. Und du?
Ali: Ich heiße Ali. Ich komme aus der Türkei. Woher kommst du?
C: Ich komme aus Spanien. Ich wohne in Barcelona.
Wie alt bist du, Ali?
Ali: Vierzehn (14). Und du?
C.: Ich bin fünfzehn (15) Jahre alt, so wie Maria-Christine. Wo
wohnst du?
Ali: Ich wohne hier, Emser Straße 15.

Fragen:
1. Wie heißt die Freundin von Maria-Christine?
...................................................................................
2. Woher kommt Carmen?
....................................................................................
3. Wo wohnt Carmen?
....................................................................................
4. Wo wohnt Carmen jetzt?
...................................................................................
5. Wie alt ist Maria-Christine?
....................................................................................
6. Wie heißt der Freund von Maria-Christine?
...................................................................................
7. Woher kommt Ali?
...................................................................
8. Wie alt ist Ali?
......................................................................
9. Kommt Ali aus Italien?
........................................................................

Antworten:
1. Die Freundin von Maria-Christine heißt Carmen.
2. Carmen kommt aus Spanien.
3. Carmen wohnt in Barcelona.
4. Carmen wonht jetzt in Emser Straße 15, bei Maria-Christine.
5. Maria-Christine ist fünfzehn (15) Jahre alt.
6. Der Freund von Maria-Christine heißt Ali.
7. Ali kommt aus der Türkei.
8. Ali ist vierzehn (14) Jahre alt.
9. Nein, Ali  kommt aus der Türkei.