Τρίτη, 21 Απριλίου 2015

sehen- fernsehen
seh – en
(=βλέπω)
fernsehen
(βλέπω τηλεόραση)
ich
seh – e
seh – e … fern
du
sieh – st
sieh – st fern
er/sie/es
sieh  – t
sieh  – t fern
wir
seh – en
seh – en … fern
ihr
seh – t
seh – t … fern
sie/Sie
seh – en
seh – en … fern


Υπάρχουν κάποια ρήματα που είναι σύνθετα. Όταν το πρώτο συνθετικό τους τονίζεται τότε αυτά κατά την κλίση χωρίζονται. Το δεύτερο συνθετικό (ρήμα) κλίνεται κανονικά και το πρώτο συνθετικό (πρόθεμα ) πηγαίνει στο τέλος της πρότασης.