Τρίτη, 28 Απριλίου 2015

Im Route 661. Machen sie immer Musik zusammen?   
_______________________________________________________________
2. Was spielt Stefan gern?
_________________________________________________________________
3. Was findet  Stefan doof?
_________________________________________________________________
4. Wer spielt gern am Computer?
_________________________________________________________________
5. Wo ist Eleni jetzt?
_________________________________________________________________
6. Was macht Eleni gern?
_________________________________________________________________
7. Wer trinkt jetzt eine Cola?
_________________________________________________________________
8. Wer spielt gern Fußball?
_________________________________________________________________

Λεξιλόγιο: