Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2014

Ich bin cool!

Uwe Kind Ich Bin Cool
{Ich Bin Cool}

Ich bin cool! Bist du cool?
Ja, logo, ja.
Ich bin cool! Bist du cool?
Ja, logo, ja.

(refrain)Wunderbar! Wunderbar!
Alles klar! Alles klar!
Danke schön. Danke schön.
Wiederseh'n! Wiederseh'n!

Ich bin stark! Bist du stark?
Ja, logo, ja.
Ich bin stark! Bist du stark?
Ja, logo, ja.

(Refrain)

Ich bin schön! Bist du schön?
Ja, logo, ja!
Ich bin schön. Bist du schön?
Ja, logo, ja!

(Refrain)

Ich bin frei! Bist du frei?
Ja, logo, ja!
Ich bin frei! Bist du frei?
Ja, logo, ja!

.....................................................................................................................................................
Άκουσε το τραγούδι ακόμη μια φορά και συμπλήρωσε τις λέξεις που λείπουν!

{Ich Bin Cool}

Ich bin cool! ......... du cool?
Ja, logo, ja.
Ich bin cool! ......... du cool?
Ja, logo, ja.

(refrain)Wunderbar! Wunderbar!
Alles klar! Alles klar!
Danke schön. Danke schön.
Wiederseh'n! Wiederseh'n!

Ich ...... stark! Bist du stark?
Ja, logo, ja.
Ich ........stark! Bist du stark?
Ja, logo, ja.

(Refrain)

Ich bin schön! Bist du ............?
Ja, logo, ja!
Ich bin schön. Bist du ............?
Ja, logo, ja!

(Refrain)

Ich bin frei! Bist du .........?
Ja, logo, ja!
Ich bin frei! Bist du .........?
Ja, logo, ja!