Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2018

Die Jahresuhr

Die Jahresuhr DIE JAHRESUHR SONGTEXT

Januar, Februar, März April,
Die Jahresuhr steht niemals still.

Mai, Juni, Juli, August
weckt in uns allen die Lebenslust

September, Oktober, November, Dezember
und dann, und dann,
fängt das Ganze schon wieder von Vorne an!

Λεξιλόγιο:
niemals= ποτέ
stillstehen= έχω σταματήσει
Die Jahresuhr weckt in uns allen die Lebenslust= Το ρολόι του Χρόνου ξυπνάει σε όλους μας τη θέληση για ζωή
dann= μετά