Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2015

Hilfsverben- Βοηθητικά ρήματα

sein=είμαι


  PERSON  PRÄSENS  Ενεστώτας
  Ich binεγώ είμαι
  Du bistεσύ είσαι
  Er / Sie / Es istαυτός/αυτή/αυτό είναι
  Wir sindεμείς είμαστε
  Ihr seidεσείς είστε
  Sie sindαυτοί, αυτές, αυτά είναι

haben=έχω

  PERSON       PRÄSENS  Ενεστώτας
  Ich habe εγώ έχω 
  Du hast εσύ έχεις 
  Er / Sie / Es hat αυτός, αυτή, αυτό έχει
  Wir haben εμείς έχουμε
  Ihr habt εσείς έχετε
  Sie/sie habenΕσεις/αυτοί έχουν

werden=γίνομαι, θα

PERSON  PRÄSENS   Ενεστώτας
  Ich werdeεγώ γίνομαι
  Du wirstεσύ γίνεσαι
  Er / Sie / Es wirdαυτός, αυτή, αυτό γίνεται
  Wir werdenεμείς γινόμαστε
  Ihr werdetεσείς γίνεστε
  Sie werdenαυτοί, αυτές, αυτά γίνονται