Κυριακή, 7 Φεβρουαρίου 2021

Zahlen 1-100

 

Αντέγραψε από εδώ τα γραμματα που θα χρειαστείς:
ß
ä
ü
öZahlen, an interactive worksheet by katero
liveworksheets.com

Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2020

Der Stundenplan von Rachel

 

  1. Was hat Rachel am Montag in der ersten Stunde? .............................................................................
  2. Was hat Rachel am Montag in der zweiten Stunde? ..........................................................................
  3. Was hat Rachel am Dienstag in der dritten Stunde? ..........................................................................
  4. Was hat Rachel am Mitwoch in der siebten Stunde? ..........................................................................
  5. Was hat Rachel am Donnerstag in der vierten Stunde? ..........................................................................
  6. Was hat Rachel am Freitag in der fünften Stunde? ..........................................................................
  7. Was hat Rachel am Dienstag in der sechsten Stunde? ..........................................................................Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2020

Mein Stundenplan!

 
  • Was hast du am Dienstag in der ersten Stunde?
      - Ich habe Kunst.

  • Und was hast du in der zweiten Stunde?
      -In der zweiten Stunde habe ich Deutsch! Hier ist mein Stundenplan:

  • Also, in der dritten Stunde hast du .................... . Und in der vierten Stunde Geschichte! Ich liebe Geschichte! In der ................. hast du Sport und in der sechten Physik.
    
      Δες το πρόγραμμα της Μαρίας Κριστίνε και της Καρμεν


  Γράψε, στο τετράδιό σου, το δικό σου πρόγραμμα για μια μέρα της έβδομάδας!


........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Δευτέρα, 25 Μαΐου 2020

Κλίση με την κτητική αντωνυμία

Θα δούμε τα πρόσωπα:

ich (εγω) => mein (δικός, -η, -ο μου)
du (εσύ) =>  dein (δικός σου)
er (αυτός)=>   sein (δικός του)
sie (αυτή) =>   ihr (δικός της)
es  (αυτό)=> sein (δικός του)

wir (εμείς)=>  unser     (δικός μας)
ihr (εσείς)=> euer (δικός σας) ΠΡΟΣΟΧΗ: Το euer όταν παίρνει κατάληξη χάνει το ε του θέματος π.χ. =>  eure
Sie (εσείς) ( Πληθυντικός ευγενείας) => Ιhr (δικός σας)
sie (αυτοι, αυτές, αυτά) (Plural - Πληθυντικός) =>  ihr (δικό μου)

Deklination mit den Possessivpronomen- Κλίση με τις κτητικές αντωνυμίες
ich = εγώ
Singular - Ενικός
Plural -Πληθυντικός
Nominativ
Ονομαστική
mein Bleistift
meine Schere
mein Buch
meine Bücher
Akkusativ
Αιτιατική
meinen Bleistift
meine Schere
mein Buch
meine Bücher
Dativ
Δοτική
meinem Bleistift
meiner Schere
meinem Buch
meinen Büchern


Das ist mein Bleistift. Ich habe meinen Bleistift. => Das sind meine Bleistifte.
Das ist meine Schere. Ich habe meine Schere. => Das sind meine Scheren.
Das ist mein Buch. Ich habe mein Buch. => Das sind meine Bücher.

Deklination mit den Possessivpronomen- Κλίση με τις κτητικές αντωνυμίες
du = εσύ
Singular - Ενικός
Plural -Πληθυντικός
Nominativ
Ονομαστική
dein Bleistift
deine Schere
dein Buch
deine Bücher
Akkusativ
Αιτιατική
deinen Bleistift
deine Schere
dein Buch
deine Bücher
Dativ
Δοτική
deinem Bleistift
deiner Schere
deinem Buch
deinen Büchern

Das ist dein Bleistift. Ich habe deinen Bleistift. => Das sind deine Bleistifte.
Das ist deine Schere. Ich habe deine Schere. => Das sind deine Scheren.
Das ist dein Buch. Ich habe dein Buch. => Das sind deine Bücher.

Deklination mit den Possessivpronomen- Κλίση με τις κτητικές αντωνυμίες
er = αυτός
Singular - Ενικός
Plural -Πληθυντικός
Nominativ
Ονομαστική
sein Bleistift
seine Schere
sein Buch
seine Bücher
Akkusativ
Αιτιατική
seinen Bleistift
seine Schere
sein Buch
seine Bücher
Dativ
Δοτική
seinem Bleistift
seiner Schere
seinem Buch
seinen Büchern

Όταν μιλάμε για κάποιον  πχ der Lehrer
Das ist sein Bleistift. Ich habe seinen Bleistift. => Das sind seine Bleistifte.
Das ist seine Schere. Ich habe seine Schere. => Das sind seine Scheren.
Das ist sein Buch. Ich habe sein Buch. => Das sind seine Bücher.

Deklination mit den Possessivpronomen- Κλίση με τις κτητικές αντωνυμίες
sie = αυτή
Singular - Ενικός
Plural -Πληθυντικός
Nominativ
Ονομαστική
ihr Bleistift
ihre Schere
ihr Buch
ihre Bücher
Akkusativ
Αιτιατική
ihren Bleistift
ihre Schere
ihr Buch
ihre Bücher
Dativ
Δοτική
ihrem Bleistift
ihrer Schere
ihrem Buch
ihren Büchern

Όταν μιλάμε για κάποια πχ die Frau, die Freundin
Das ist ihr Bleistift. Ich habe ihren Bleistift. => Das sind ihre Bleistifte.
Das ist ihre Schere. Ich habe ihre Schere. => Das sind ihre Scheren.
Das ist ihr Buch. Ich habe ihr Buch. => Das sind ihre Bücher.

Deklination mit den Possessivpronomen- Κλίση με τις κτητικές αντωνυμίες
es= αυτό
Singular - Ενικός
Plural -Πληθυντικός
Nominativ
Ονομαστική
sein Bleistift
seine Schere
sein Buch
seine Bücher
Akkusativ
Αιτιατική
seinen   Bleistift
seine Schere
sein Buch
seine Bücher
Dativ
Δοτική
seinem Bleistift
seiner Schere
seinem Buch
seinen Büchern

Όταν μιλάμε για κάποιο πχ das Kind, das Baby
Das ist sein Bleistift. Ich habe seinen Bleistift. => Das sind seine Bleistifte.
Das ist seine Schere. Ich habe seine Schere. => Das sind seine Scheren.
Das ist sein Buch. Ich habe sein Buch. => Das sind seine Bücher.


Deklination mit den Possessivpronomen- Κλίση με τις κτητικές αντωνυμίες
wir= εμείς
Singular - Ενικός
Plural -Πληθυντικός
Nominativ
Ονομαστική
unser Bleistift
unsere Schere
unser Buch
unsere Bücher
Akkusativ
Αιτιατική
unseren Bleistift
unsere Schere
unser Buch
unsere Bücher
Dativ
Δοτική
unserem Bleistift
unserer Schere
unserem Buch
unseren Büchern

Das ist unser Bleistift. Ich habe unseren Bleistift. => Das sind unsere Bleistifte.
Das ist unsere Schere. Ich habe unsere Schere. => Das sind unsere Scheren.
Das ist unser Buch. Ich habe unser Buch. => Das sind unsere Bücher.

Deklination mit den Possessivpronomen- Κλίση με τις κτητικές αντωνυμίες
ihr= εσείς
Singular - Ενικός
Plural -Πληθυντικός
Nominativ
Ονομαστική
euer Bleistift
eure Schere
euer Buch
eure Bücher
Akkusativ
Αιτιατική
euren Bleistift
eure Schere
euer Buch
eure Bücher
Dativ
Δοτική
eurem Bleistift
eurer Schere
eurem Buch
euren Büchern
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το euer όταν παίρνει κατάληξη χάνει το ε του θέματος π.χ. =>  eure, euren, eure
Das ist euer Bleistift. Ich habe euren Bleistift. => Das sind eure Bleistifte.
Das ist eure Schere. Ich habe eure Schere. => Das sind eure Scheren.

Das ist euer Buch. Ich habe euer Buch. => Das sind eure Bücher.

Deklination mit den Possessivpronomen- Κλίση με τις κτητικές αντωνυμίες
sie (Pl)= αυτοί, αυτές, αυτά
Singular - Ενικός
Plural -Πληθυντικός
Nominativ
Ονομαστική
ihr Bleistift
ihre Schere
ihr Buch
ihre Bücher
Akkusativ
Αιτιατική
ihren Bleistift
ihre Schere
ihr Buch
ihre Bücher
Dativ
Δοτική
ihrem Bleistift
ihrer Schere
ihrem Buch
ihren Büchern

Όταν μιλάμε για κάποιoυς πχ die Scorpions, die Kinder, die Freunde
Das ist ihr Bleistift. Ich habe ihren Bleistift. => Das sind ihre Bleistifte.
Das ist ihre Schere. Ich habe ihre Schere. => Das sind ihre Scheren.
Das ist ihr Buch. Ich habe ihr Buch. => Das sind ihre Bücher.